background
logotype
image1 image2 image3

Historia powstania

A tak to się zaczęło...

W miesiącu czerwcu 2007r. Gminne Centrum Kultury w Mszanowie zaprosiło Bractwo Rycerskie szkoły MAXIMUS z Bydgoszczy do przeprowadzenia cyklu warsztatów – fechtunku.

W lipcu powstał pomysł imprezy o podłożu historycznym
„12 mostów” w Marszu na Grunwald. Kilka zaproszonych bractw rycerskich, wraz z kandydatami do powstającego rodzimego bractwa, teatrem ognia grupy VENA przygotowały i przeprowadziły inscenizacje.

Mimo braku wielu podstawowych rzeczy typu: miecze, tarcze itp. Impreza udała się i wzbudziła bardzo duże zainteresowanie. Wielu po raz pierwszy dowiedziało się o zamku w Bratianie, jego randze w strukturach zakonu oraz potędze, z których zostało kilka resztek murów oraz resztki baszty.

I tak na podstawie rekonstrukcji historycznej powstała grupa pod nazwą XXVI Chorągiew Zamku Bratian. W bitwie pod Grunwaldem rycerstwo z terenu wójtostwa bratiańskiego walczyło jako XXVI Chorągiew Zamku Bratian pod sztandarem Zakonu Krzyżackiego.

2015  Bractwo Bratian   >Design B-ART<